Select Page

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a mindennapos testneveléshez Szakmai ajánlást küldött minden iskolának.

Kérjük, olvassa el az ebből készített kivonatot, és működjünk együtt gyermekeink egészségének és egészséges fejlődésének érdekében!

Kivonat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott SZAKMAI AJÁNLÁS-ból

Mai civilizált világunkban a gyermekek között tömegesen jelennek meg a különböző mozgásszervi eltérések és egyre gyakoribb az elhízás. Ebben az egészségtelen táplálkozás mellett jelentős szerepet játszik a mozgásszegény életmód. A gyermekek szabadidejének mind nagyobb hányadát teszik ki a fizikailag passzív elfoglaltságok: az iskolai feladatokra fordított idő, a televíziózás, a számítógép használat és egyéb képernyős elfoglaltságok, stb. Kutatási adatok bizonyítják, hogy az életkor emelkedésével mindkét nembeli, de jelentősebb mértékben a lánytanulók között csökken a szabadidejükben mozgásos életmódot folytatók és a rendszeresen sportolók aránya…

A gyermekek mozgásfejlődése nem egyenletes, a hosszabb fizikai inaktivitás vagy a fölösleges alulterhelés csak nehezen pótolható veszteséget jelenthet. Éppen ezért arra kell törekedni, hogy minimális legyen az iskolai testnevelés alól felmentettek száma, és minél rövidebb a felmentések időtartama.

A mindennapi iskolai testnevelésnek az alábbi egészségfejlesztési követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy a gyermekek egészségét hatékonyan alapozza meg:

  • A mindennapos tanórai testnevelésben minden tanulónak részt is kell vennie, vagyis az indokolatlan mulasztásokat, felmentéseket vissza kell szorítani. Ez egyrészt a szülők felelőssége, másrészt azon orvosoké, akik segítő szándékkal, de kellő sportorvosi tapasztalat hiányában, a tanuló ill. szülője kívánságára felmentést írnak.
  • Minden testnevelési órán meg kell történnie a kellő szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi terhelésnek (kipirulás, izzadás, lihegés a jele). Ezért a testnevelés órán olyan módon kell a tanulók mozgását szervezni, hogy az egymásra várakozással, vagyis mozgás nélkül eltöltött idő a lehető legkevesebbre csökkenjen.
  • Minden testnevelési órán minden tanulóval gimnasztikát is végeztetni kell, melynek része a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló speciális tartásjavító mozgásanyag, valamint a láb izmainak erősítése és a helyes légzéstechnika kialakítása is.
  • A mindennapos tanórai testnevelés részét képezheti változatos mozgásformák is mint a tánctanítás, az úszásoktatás, a jégkorcsolyázás és görkorcsolyázás stb , amennyiben ehhez a szükséges személyi feltételek megteremthetők. Számos, lelki egészséget elősegítő és kapcsolati mintát nyújtó kitűnő hatása miatt az 1-4. osztályban a néptánc, 5-12. évfolyamon a nép- ill. társastánc részesítendő előnyben az egyéb táncfajtákkal szemben.
  • Minden testnevelési órának a fegyelmezett munka, valamint a játék örömét és sikerélményét kell nyújtania minden, még az átlagostól eltérő testi adottságú tanulónak is.
  • Fontos, hogy a tanulók megismerjék a magyar sport történetét, a kiváló sportemberek életútja motiválhatja a tanulókat az iskolán kívüli sportág választásában.
Megszakítás