Select Page

 

Tisztelt Látogató!

Szeretettel Köszöntöm a Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Honlapján! Engedje meg, hogy rövid tájékoztatást adjak intézményünkről, remélve, hogy a kapott információk felkeltik érdeklődését iskolánk iránt.

Intézményünk meglehetősen rövid múltra tekint vissza, mivel 2012. augusztus 31-én alakult az Egri Főegyházmegye fenntartásában.

Habár a múlt emlékei nem porosodnak polcainkon, még nincsenek régi anekdotáink, mégis büszkék lehetünk, mert megtapasztaltuk az alkotás örömét, hiszen szülőknek, diákoknak, tanároknak régi álmuk vált valóra egy keresztény szellemű iskola alapításával. Mindannyian valljuk,  a kereszténység nem lánc, ami megköt, hanem gyökér, ami megtart. Igaz hit és nemzeti hagyományok nélkül nincs jövő.

Iskolánk Szent László nevét viseli, aki életével, cselekedeteivel, keresztény hitével méltán példa lehet mindannyiunk számára.

Jól felkészült tanítóink és tanáraink stabil, alapvető tudást adnak minden tanulónak. Keresztény, nemzeti értékek megvalósítása a célunk. A tudásnak egy olyan eszköztárát adjuk a fiataloknak, amely birtokában megtalálják helyüket a világban. Minden tanulót értékeiben erősítünk, a kapott talentumait igyekszünk megsokszorozni. A helyes önértékelés, a helyes értékrend kialakítása, Istenben hívő becsületes emberek nevelése a fő feladatunk.

Intézményünkben nagyon fontos az oktatás színvonala, az alapos tudás megszerzése, de legalább ilyen fontos az, hogy diákjaink számára az iskola egy olyan hely legyen, ahol második otthonra találnak. Megtapasztalhatják, és gyakorolhatják a szeretet felemelő érzését, amely minden nehézségen átsegíti őket. A keresztény értékrend közvetítésével szeretnénk hozzájárulni egy humánusabb, nagyobb erkölcsi tartással rendelkező, igaz értékeket közvetítő nemzedék kiműveléséhez.

Intézményünk alakulásakor arra törekedtünk, hogy iskolánk ne csak olyan hely legyen, ahol a gyerekek tudást megízlelhetik, hanem hitük mellett tiszteletben tartsák a nagyszülőktől, szülőktől örökölt értékeket, hagyományokat. A hagyományőrzés – mely neveltetésből fakad – híd jelen és múlt között. Ahogyan Morus Tamás fogalmaz: „A  hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”.

Ezért a nyolc évfolyamos általános iskola mellett alapfokú művészetoktatási évfolyamokkal bővítettük iskolánk képzési kínálatát. Közösségünk különösen fontosnak tartja a számítógépek és elektronikus berendezések monoton, elgépiesedett világában mit adunk útravalóul gyermekeinknek. A komolyzene iránt érdeklődő tanulóink furulya és zongora tanszakot, a mozgást kedvelők néptánc szakot választhatnak.

Bízunk abban, hogy az általunk nevelt gyermekek hitüket a jövőben is megtartják, nép és hazaszeretete mélyből fakadó és hiteles lesz, és megtalálják helyüket a felnőtt életben.

 

                                                                                                          Kapinuszné Lengyel Lívia

                                                                                                                      igazgató

 

Megszakítás