Select Page

Diákönkormányzatunk legfőbb feladata, hogy az iskola diákjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon, tevékenysége kiterjed a tanulókat érintő valamennyi kérdésre.

A DÖK a tanév elején, az első ülésén alakul meg oly módon, ekkor kerülnek megválasztásra a tisztségviselők is. A DÖK működésének főbb kérdéseit diákönkormányzat SZMSZ-a szabályozza. Havonta minimum egyszer tartunk DÖK-ülést, de – programoktól, fontos megbeszélnivalóktól függően – olykor heti, kétheti rendszerességgel is. Az év szeptemberben ismerkedéssel, az éves munkaterv elkészítésével kezdődik. A köznevelési törvény széles jogkörrel ruházta fel a diákönkormányzatokat. Döntési jogköre van, véleményét ki kell kérni számos esetben. A tanulók döntenek egy tanítás nélküli munkanap (DÖK nap) programjáról. A DÖK feladatai közé különböző rendezvények, ünnepi megemlékezések, programok is tartoznak, amelyet a diákönkormányzat éves munkatervében fogad el.

Megszakítás