Select Page

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA 

Kedves Szülők!

Értesítem a tanköteles korba lépő gyermekek szüleit, hogy a 2017/2018. tanévben első osztályba kerülő gyerekek beíratására

2017. április 20-án 800 órától 1900 óráig

április 21-én 800 órától 1800 óráig

biztosítunk lehetőséget a Szent László Katolikus Általános Iskola

Hittan termében.

Kérjük a Szülőket, a beiratkozásra hozzák magukkal a következőket:

  • Iskolaérettségi igazolást,
  • A gyermek lakcím kártyáját,
  • A gyermek TAJ kártyáját,
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját,
  • Nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
  • Igény szerint tanulói biztosítás díjat
  • Diákigazolvány igénylése az okmányirodában

 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a kijelölt napokon keressék fel az általános iskolát, és írassák be tankötelessé vált gyermekeiket!

 

Szeretettel várjunk a leendő iskolást!

Kapinuszné Lengyel Lívia
           igazgató

Megszakítás