Select Page

Szűz Mária! Égi Édesanyánk! Szeplőtelen fogantatás! Magyarok Nagyasszonya! Minden ember édesanyja! Hozzád jöttünk, hogy téged köszöntsünk! Földi életutunkon szent palástoddal óvj meg minket minden lelki és testi veszedelemtől. Védelmezz, és szeress minket, halálunk óráján pedig állj mellettünk! Áldd meg otthonunkat, családunkat, közösségeinket, szüleinket, testvéreinket, barátainkat és ellenségeinket. Áldd meg magyar hazánkat. Adj népednek jobb jövőt, jólétet, békét, boldogságot! Engedd, hogy Szent István népe az igaz keresztény katolikus hitben egyesülve téged – Égi Anyánk – szeressen és tiszteljen! Engedd, hogy még sokszor megláthassuk angyali arcodat és hódolhassunk Szent Fiadnak, az Atyával és Szentlélekkel egyetemben. Ámen. Kedves Édesanyák, Nagymamák! A Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI tanulói és dolgozói nevében kívánunk minden édesanyának és nagymamának áldásokban és kegyelmekben gazdag Anyák napját! „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, Ő világítsa meg rajtad arcának fényét, s könyörüljön terajtad.”
Iskolánkban tanulóink osztályonként emlékeznek meg erről a szép ünnepről, melyről lejjebb láthatnak összeállítást.

1.a. anyák napi műsorából

1.b. anyák napi műsorából

2.a. anyák napi műsorából

2.b. anyák napi műsorából

  

 

3.a. anyák napi műsorából

3.b. anyák napi műsorából

4.a. anyák napi műsorából

4.b. anyák napi műsorából

5.a. anyák napi műsorából

5.b. anyák napi műsorából

 

Megszakítás