Select Page

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünkben a

BEIRATKOZÁS a 2016/2017. tanév első évfolyamára

2016. április 14. (csütörtök) 8:00 és 19:00 óra között,
2016. április 15. (péntek) 8:00 és 19:00 óra között

lesz a hittan teremben!

ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEÍRATÁSA

Kedves Szülők!

Értesítem a tanköteles korba lépő gyermekek szüleit, hogy a 2016/2017. tanévben első osztályba kerülő gyerekek beíratására

2016. április 14-én 8.00 órától 1900 óráig

április 15-én 8.00 órától 1900 óráig

biztosítunk lehetőséget a Szent László Katolikus Általános Iskola

Hittan termében.

Kérjük a Szülőket, a beiratkozásra hozzák magukkal a következőket:

  • Iskolaérettségi igazolást,
  • A gyermek lakcím kártyáját,
  • A gyermek TAJ kártyáját,
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját,
  • Nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
  • Diákigazolvány igényléséhez 1400 Ft-ot és az okmányirodában kapott adatlapot.
  • Igény szerint tanulói biztosítás díjat 

2010. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a kijelölt napokon keressék fel az általános iskolát, és írassák be tankötelessé vált gyermekeiket!

Szeretettel várjunk a leendő iskolást!

Kapinuszné Lengyel Lívia
igazgató

Megszakítás