Select Page

Nemzeti ünnepünk alkalmából iskolánk tanára Varga Józsefné vehette át városunk polgármesterétől az „Encs Város Közoktatásáért” kitüntetést.

Varga Józsefné, Klárika a klasszikus pedagógus megtestesítője, a Szent László Katolikus Általános Iskola és a város meghatározó tanáregyénisége. Azon kevesek egyike, akik hivatásuknak és egyben örömforrásnak is tekintik munkájukat.

Magyar-történelem szakos tanári diplomáját, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola nappali tagozatán szerezte 1981-ben.

Pedagógusi pályáját a tiszatarjáni általános iskolában kezdte meg. Három év után a szülőföld szeretete visszahozta Abaújba, és férjével a baktakéki Körzeti Általános Iskolában helyezkedtek el. 1999-ben Encsre költöztek két gyermekükkel, s azóta városunkban dolgoznak.

Klárikát egyénisége és rátermettsége, valamint  felkészültsége kiváló nevelővé alakította. 35 éves pályafutása alatt emberi és nevelői magatartása, stílusa mindig kifogástalan, példaértékű. Önbizalmával és akaraterejével sikerül a nehézségeket mindig megoldania. Munkáját igen körültekintően végzi. A tanítási óráira való felkészülést a lelkiismeretesség, a lényegre törés, kreativitás, értékközvetítés, élménynyújtás, a gyermekekkel szemben támasztott igényesség jellemzi. Mindig arra törekszik, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és érdeklődését. Színesen és élvezetesen tanít. Kitűnő pedagógiai érzékkel, önzetlenül, hozzáértéssel, őszinteséggel és végtelen türelemmel oktat és nevel: tanulót, szülőt, kollégát egyaránt. Tanulóit igyekszik különleges élményekhez is juttatni: bevezeti őket a színház világába, hogy a művészetek iránt fogékony, érdeklődő felnőttekké váljanak. Az anyanyelvi nevelés terén végzett kiemelkedő tehetséggondozó munkája bizonyítékaként tanítványai az elmúlt évtizedekben számtalan kiemelkedő országos és megyei eredményt értek el a különböző szaktárgyi versenyeken.

(2016-2017.tanév: Szép Magyar Beszéd országos verseny: Kiss Virág – bronz érem,

2015/2016. tanév: Szép Magyar Beszéd országos verseny: Polgári Léda – bronz érem, 7-8. osztályos tanulók országos történelem versenye: Kovács Kolozs 2.h.

2016/2017.tanév: Bolyai Anyanyelvi verseny megyei forduló 3.h.: 6. évf., 1.h. 7.évf. csapata – országos döntőbe jutottak!)

Emellett ugyanilyen figyelmet fordít a lassabban haladó, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítésére, felzárkóztatására is. Diákjaival és a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot tud kialakítani és ápolni. Pályafutása alatt egy-két év kivételével osztályfőnökként tevékenykedett, éveken át táboroztatott, tehetséggondozó műhelyt, diákújságíró szakkört vezetett.

Akkreditált pedagógus-továbbképzési program keretében több alkalommal bővítette tudását. Mindig szívesen vesz részt olyan szakmai programokon, melyeken bepillantást nyerhet a közoktatás legújabb módszereibe, figyelemmel kísérheti annak változásait. Tudását, tapasztalatát nemcsak a kollégáival osztja meg, hanem szívesen vállalja és vezeti főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát, sikeresen készíti fel őket a vizsgatanításra.

Tartalékai kifogyhatatlanok és ezzel környezetének újból és újból lendületet és erőt ad. Céltudatos munkájával, szerény magatartásával kivívta kollégái elismerését is.

Megszakítás