Select Page

IMG_7637 IMG_7634 Dsc_0569 Dsc_0574

Nemzeti ünnepünk alkalmából iskolánk tanára Tarr Tamásné vehette át városunk polgármesterétől az „Encs Város Közoktatásáért” kitüntetést.

Tarr Tamásné

 

Pedagógus pályáját 1984-ben Baktakéken kezdte, miután a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán átvette tanári oklevelét. 1996 óta dolgozik Encsen, először a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában, majd 2012-től  a Szent László Katolikus Általános Iskolában.

 

Rendkívüli egyéniség, aki 30 éve folyamatosan magas színvonalon tanítja mindkét tantárgyát.

Példamutató elkötelezettséggel folytat értékteremtő pedagógiai munkát.

Nevelői magatartása, stílusa mindig kifogástalan, példaértékű. Óráit az igényesség, a lelkiismeretesség, a kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, jellemzik. Tanítványait szeretettel, empátiával neveli, oktatja. Nemcsak a szaktárgyi ismeretek továbbadását tartja fontosnak, hanem a diákok megértő segítését, támogatását is.  Igyekszik megismerni a gyermekek személyiségét, megfigyeli, hogy kit miben fejleszthet nagyobb sikerrel, kinek mire van nagyobb szüksége. Kiváló szaktanári munkáját számtalan versenyeredmény is megkoronázza. Megyei versenyek győzelmeivel és országos versenyek kiváló helyezéseivel a siker ízét ismertette meg a gyermekekkel.

Osztályfőnökként célja, hogy valódi közösséget kovácsoljon mindenkori osztályaiból. Azért dolgozik, hogy a tanítványaiból erkölcsös, szabad, boldog felnőttek váljanak.

 

Oktató-nevelő munkája során, kifejezi elkötelezettségét a pedagógus élethivatás mellett. Nyugodt, kedves egyénisége meghatározó a tantestületben, ezért 1997-ben munkaközösség-vezetőnek választották, azóta is messzemenően élvezi kollegái bizalmát és elismerését.

Pályafutását a folyamatos megújulni akarás, szakmai igényesség jellemezi. Ennek következtében szakadatlanul tovább képzi magát. Nem kitűnni akar ezzel, hanem a mind hatékonyabb, mind kreatívabb gyermeknevelést- oktatást célozza meg, ismereteinek, módszertanának             bővítésével.
A klasszikus pedagógus megtestesítője, iskolánk és a város meghatározó tanáregyénisége. Olyan tudás birtokosa, amely példaértékű a fiatalabb generáció számára. Annak a pedagógushivatásnak a képviselője, amit nem engedhetünk elveszni az átváltozó világunkban sem. A tanárnak nemcsak tanítania kell, de dolga és feladata nevelni, értéket hordozni és mutatni, tiszteletet adni és megkövetelni.

Megszakítás