Select Page

Teremtő Istenünk!

Te irgalmas vagy mindazokhoz, akik segítségül hívják nevedet.
Megrendült lélekkel kérünk, az Olaszországban történt busz
balesetben elhunyt gyermekeidet jóságosan és szeretettel fogadd be
mennyei örök országodba.
Akik pedig sérülten szenvednek, azoknak adj gyógyulást, hogy
visszatérhessenek őket szeretető családjukhoz. Adj Urunk erőt
azoknak a családoknak és hozzátartozóknak, akiken ez a tragédia
mérhetetlen sebet ütött, és fájdalmukat enyhítsd, a mi együttérzésünk
által is.
Hallgasd meg imánkat azokért, akiket ez a szerencsétlenség elszakított
közülünk, és védd meg azokat, akik most is úton vannak, Krisztus a
mi Urunk által!
Ámen

Megszakítás