Select Page

P1070932

Magyarország római katolikus nemzeti kegyhelyén, Mátraverebély-Szentkúton adtunk hálát az elmúlt 4 együtt töltött alsó tagozatos évért

Május 27-én szerdán a 4. b osztály tanulói osztályfőnökükkel, szülőkkel, nagyszülőkkel és néhány kedves ismerőssel együtt a kora reggeli órákban Szentkútra indultak, hogy együtt hálát adjanak a sok kegyelemért, a sikeresen megalapozott tudásért, az alsó tagozatos tanulmányokért. A zarándokutunkat Vargáné Czap Rita tanító néni köszöntője után imával kezdtük, majd Mária énekeket éneltünk ,s  a nagymamák segítségével a rózsafűzért imádkoztuk. Volt, aki azért vállalkozott az útra, mert még nem járt a kegyhelyen, volt, aki visszavágyott, mások pedig szerették volna látni a csodálatosan felújított búcsújáróhelyet.    Nagy örömet jelentett számunkra, hogy  együtt egy nagy családot alkotva vettünk részt egy igazán tartalmas lelki feltöltődésen. Hiszen az emberek ma ösztönösen érzik valaminek a hiányát, szeretnének kiszakadni saját, mindennapi környezetükből, hogy fölszabadítsák lelküket a jó Isten számára. A búcsújáróhely a megtisztulásnak, a megbocsájtásnak, a megújulásnak, az életben való továbblépésnek a különleges színtere. Így öröm volt látni a szent mise előtt a gyónásra várakozó gyermekek kicsit huncut, de őszinte tekintetét, akik bűneiket megbánva és feloldozást nyerve járultak a szent áldozáshoz. Többen ministráltak a Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató atya által végzett szent misén, s tágra nyílt szemekkel figyeltek és szívták magukba azokat a kedves gondolatokat, melyek arra buzdították őket is és minket felnőtteket is, hogy soha ne feledkezzünk el a vasárnapi szent misén való részvételről!  Köszönjük a bátorító és erőt adó prédikációt! A zarándokházban elfogyasztott finom ebéd után kis pihenő következett, melyet a Keresztút végzése és egy jó nagy séta követett a Szent László forráshoz. Végezetül a kinti oltár mozaik kompozícióját csodáltuk meg, mely feledhetetlen látvány és emlék szemnek, szívnek és léleknek egyaránt!   Ezzel az úttal a  kisiskolás éveket, az együtt eltöltött 4 évet is lezártuk. Mindannyian hálát adtunk a sok kegyelemért, a sikeresen megalapozott tudásért, az alsó tagozatos tanulmányokért. Elindítottuk gyermekeinket a továbbhaladás útján, útravalóul gyökereket és szárnyakat kaptak. Szívükbe zártuk egymás szeretetét, a közös lelki élményt! „Szeretettel jöttünk hozzád, szép Szűz Mária, fogadjál el gyermekednek, Jézus szent Anyja!” – fülemben cseng még most is a gyermekek hangja, mellyel mindenért hálát adva esdeklünk mindannyiunk lelki békéjéért és a jóban való előrehaladásért!

 

 

Megszakítás