Select Page

Ez volt a mottója az idei országos missziós tábornak, melyre közel 200 gyermek és ifjú érkezett aug. 2-án Mátraverebély – Szentkútra, nemzeti kegyhelyünkre.

Szűz Máriának olyan mondata ez, amelyben benne van lényének egész lényege: az Isten iránti feltétlen szeretet, a bizalom, az alázat, az elfogadás.

A tábor célja az volt, hogy a gyerekek megértsék, átérezzék ezeket a szavakat, és életük részévé tegyék. Mindennap ehhez segítették őket a szentmisén elhangzó prédikációk, valamint a humorral átszőtt előadások: atyák, szerzetesnővérek hiteles tanúságtételei.

A lelki feltöltődéshez hozzájárult a keresztút végzése is. Este, kicsiny lámpások fényénél, gitárral kísért, csöndes énekszóval, Szűz Mária alakját állítva középpontba.

A testünk is erősödött, amikor egy meglehetősen hosszú, több órás, feladatokkal, bibliai „akadályokkal” tarkított túra során a Mátra csodás erdőin át elgyalogoltunk Nagybárkányba. Ott fejet hajthattunk Kis Szent Teréz szobra és ereklyéje előtt, és részesei lehettünk a helybéliek szíves vendéglátásának.

Egy-egy délután sportolásra, kézműveskedésre is jutott idő, ami alkalmat teremtett az ismerkedésre, barátkozásra.

Utolsó este megtekintettük a csoportok egyházi rendekről szóló bemutatóit. Ezzel az előadással és tábori tevékenységükkel, eredményeikkel felsős missziósaink 1. helyezést értek el.

Nagy büszkeség még, hogy Varga Réka, 8.-os tanulónk missziós munkájáért elismerő oklevélben részesült.

Feledhetetlen napokat éltünk meg, melyek során tovább mélyült bennünk az elhatározás: igyekszünk segíteni másokon, és próbáljuk – most már tudatosan, a Szűzanya nyomdokán – a Jóisten szándéka szerint élni az életünket.

Megszakítás