Select Page

Január végén megtartottuk az év első missziós foglalkozását.

Erik, a vak fiú, iskolánk egykori tanítványa most is ott volt velünk. Nagyon szeretjük a hozzászólásait, s amennyire csak lehet, bevonjuk a „munkába”.

Az ökumené jegyében folyt a beszélgetés, ehhez kapcsolódott a kiscsoportos feladat is: plakátkészítés.

John Gordon újévi tanácsai és az alábbi evangéliumi részlet elgondolkodtatott bennünket, de egy vidám játék feloldotta a komolyságot.

„Testvéreim!
Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek! (Kol 3,12-21)”

A 2018-as évre ez lesz a jelmondatunk: „JÓ AZ ISTEN!”

Mindenkinek kívánjuk, hogy megtapasztalja!

Megszakítás