Select Page

Iskolánk Missziós csapatának képviseletében 2015. október 3-án Országos Missziós Találkozón voltunk Budapesten. A csodálatos időjárás mellett tartalmas és színes programokon vehettünk részt. Az ifjúsági missziósok, művészien átélt előadásukkal megelevenítették Kis Szent Teréz szüleinek életét. A Szentmisén Kiss- Rigó László Szeged Csanád megyéspüspök szeretetteljes bíztatásával töltekeztünk. Ebéd után Bisztra György bábművész kesztyű-bábos előadásával a családi élet jelentőségére hívta fel a figyelmünket, ami után önfeledt táncházzal ünnepeltük. A rendezvény, Sebastian atya, a Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatójának áldásával zárult. Haza indulás előtt, ráadásként bejártuk a Hősök- terét, megcsodáltuk magyarságunk nagy alakjainak szobrait, azt a sok szépet, amit őseink alkottak. Végezetül, hálát adtunk mindenért a Jóistennek.

WP_20151003_019 WP_20151003_066 WP_20151003_012

 

„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)

 

Isten hatalmas, és mert Isten a szeretet, számunkra is a szeretet útját készítette elő.

Október hónap a misszió hónapja, ezért a legfőbb parancsról, a szeretetről kell szólnia.

Ebben a hónapban a katolikus egyház az egész világon a missziókért imádkozik, emlékeztetve minden megkeresztelt ember kötelességére, hogy együttműködjék az egyház egyetemes küldetésében. Az egész egyház alapvető küldetése az örömhír átadása.

Az imádság az egyik legfontosabb eszköz a hétköznapi ember kezében, hogy segítse az evangélium terjesztését. Nemcsak a távoli missziókért imádkozunk, ahol hihetetlen nehéz körülmények között dolgoznak a missziósok, hanem hazánkért is.

Az a feladatunk, hogy derűsen és egyre hitelesebben tanúságot tegyünk, sokszor csupán példával. Mélyülni kell a hitünknek, ami az imádságból töltekezik, hogy szavak nélkül is láthatóvá váljon. Az iskolánkban működő, Sebastian atya által irányított missziós csapatunk is erre törekszik.

A célok elérése érdekében a Missziós Gyermekség két szolgálatot nyújt a gyermekeknek: az első és fő: a missziós nevelés; a második: a missziós együttműködés a legrászorultabb gyermekekkel, valamint a missziókkal szerte a világon.

o    Segíti a gyermekeket abban, hogy kifejlődjön a missziós lelkület.

o    Motiválja a gyermekeket, hogy hitüket továbbadják, és megosszák anyagi javaikat, elsősorban azokkal a gyermekekkel, akik a legszegényebb vidékeken és egyházakban élnek a világon.

Megszakítás