Select Page

Pünkösdi zarándoklat

„Isten, hazánkért térdelünk elédbe”- zendül fel ajkunkon a dal a szentek ünnepein, amikor köszönetet mondunk Istennek, hogy méltó példaképeket támasztott nekünk, akik életükkel, cselekedeteikkel utat mutatnak az élet útvesztőiben.

Pünkösd hétfőn  Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztünk, szentté avatásának 782. évfordulója alkalmából, születésének helyén, Sárospatakon. Több mint 70 településről, a határon túlról is érkeztek zarándokok, hogy részt vegyenek a Vízikapunál megtartott ünnepi szentmisén.

Mi tanulók, szülők és nevelők  az iskolánk elől indultunk két autóbusszal. Szeretettel fogadtak bennünket a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. Innen a bazilikához mentünk, és már ekkor, a regisztrációnál látszott, hogy sokan leszünk együtt ezen a napon.

A szabadtéri oltár a várfal és a Bodrog folyó közötti területen volt felépítve. Miközben bekapcsolódtunk a közös rózsafüzér imába, megállapíthattuk, hogy nemcsak jó, de szép helyen is vagyunk. Tudjuk, hogy ahol ketten összegyűlnek az Ő nevében, ott Isten is jelen van. A körülöttünk lengedező szél arra utalt, hogy a Szentlélek is közöttünk van.

A rózsafüzér imát a Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. tanulói és nevelői közreműködésével mondtuk el. Az egyes tizedek között a Szent Erzsébet Nővérek énekeltek gitárkísérettel.

A közös imák között előadások is elhangzottak a fatimai jelenésekről, illetve Árpádházi Szent Erzsébet és gyermekei kapcsolatáról.

Az ünnepi szentmise 11órakor a papság bevonulásával, és az ereklye elhelyezésével vette kezdetét. A meghívott vendég Dominik Duka bíboros, prágai érsek celebrálta, latin nyelven. Homíliájában arról beszélt, mekkora tisztelet övezte az Árpád ház női szentjeit, különösen Erzsébetet szerte a világon. Nemcsak a maga korában, cselekedetei a ma emberének is irányt mutatnak. Azt is megtudtuk, hogy a magyarság nagysága mindenkor elismerésre méltó volt, és meghatározó gondolkodókat adott hazánk Európának.

A szentmisét körmenet követte, melynek elején iskolánk tanulói vitték az egyházi zászlókat. Amikor az emberkígyó elkanyarodott, akkor láttuk mennyire sokan vagyunk, kb. 1500 fős tömeg élén haladtunk. A menet a bazilika előtt ért célba. Itt Dr. Ternyák Csaba egri érsek búcsúztatta a Szent Erzsébet zarándoklatra induló testvéreinket, biztatta őket, hogy büszkén járjanak Szent Erzsébet nyomában. Megköszönte Dominik Duka bíboros részvételét, majd a pápai és a magyar himnusz eléneklésével búcsúzott az összegyűltektől.

Hazafelé átjárt bennünket a hála érzése. Köszönjük fenntartónknak, hogy lehetővé tette, hogy eljussunk Sárospatakra. Köszönet illeti a szülőket és gyermekeket is, akik meghallották a hívó szót, és fogékonyak voltak erre a lelki élményre. Bízom benne, hogy megosztják társaikkal, és ha legközelebb kapunk ilyen lehetőséget, a résztvevők köre kiszélesedik.

Takács Edit

hitoktató

Megszakítás