Select Page

Szorgos gyermekkezek gyűjtötték az elmúlt két hónap folyamán iskolánkban a PET palackok kupakjait, az Isten által teremtett világ megóvásának egyik mozzanataként és egy beteg gyerek gyógyulásának segítéseként. Ez már magában is egy imádság volt, még ha nem is teljesen tudatosan.  Majd jött az ötlet, hogy legyen ez egy konkrét imádság.

Mivel katolikus egyházunk a május hónapot az Istenszülő Szűz Máriának, égi Édesanyánknak szenteli, őt köszöntöttük azzal a kupakokból készített Mária ikonnal, mely előtt őt kértük, hogy oltalmazzon, védjen, pártfogoljon, járjon közben Fiánál értünk, elsősorban azért a beteg gyermekért, akinek ezt az adományt gyűjtöttük, s minden betegért, akik különösen környezetünkben oly nagy számban vannak.

Ima a betegekért- Máriához

Ó, Mária, Isten Anyja, mi anyánk, bemutatjuk neked a betegeket, akik az otthonaikban, illetve a kórházakban szenvednek.
Ó, Fájdalmas Anya, esdj ki számukra türelmet és erőt. Add, hogy türelemmel és szeretettel fogadják keresztjüket, önmaguk és a világ javára. Értesd meg velük, az a fontos, hogy lélekben egészségesek legyenek. Adj türelmet és könyörületet az őket ellátó hozzátartozóiknak.
Ó, betegek üdvössége, bizalommal hozzád fordulunk, hogy járj közben gyógyulásukért Szent Fiadnál. Számtalanszor megtetted, amikor kegyhelyeken kértük ezt tőled.
Hallgassa meg Jézus ma is imádat: nyissa meg szívét és mutassa meg hatalmát. Hisszük, hogy Ő meg tudja és meg akarja gyógyítani őket. Mutassa meg dicsőségét és növelje hitünket, hogy másoknak is tanúsítsuk Isten szeretetének csodatetteit.
Ó, Szent Szűz, aki hatalmas vagy a gonosszal szemben, egykoron országokat mentettél meg a pestistől, szabadítsd meg most őket is a pestistől, amelyet ma más néven hívnak. Szabadíts meg a sátántól, személyekre és helyekre történő befolyásaitól. Esd ki ezt számunkra szent Fiadnál, ó Isten Anyja, Jó Anyánk.

Megszakítás