Select Page

„Nemzeti Tehetség Program”
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
„Tehetséges fiatalok felkészítését végző művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása”
NTP-MOI-16-0060
Elnyert támogatási összeg: 1.300.000Ft

„Élet a tánc és lélek benne a dal”
A projekttel támogatott tevékenységek az alábbiak:
Néptánc. Táncművészet és népzene / népdal témakörben,
két erdélyi dialektus táncának, magas fokon való elmélyítése

A program folyamatában, a kitűzött célok elérésének érdekében folyamatosan figyelemmel kísértük a diákok reakcióit a különböző feladatok elvégzése során. Mivel emelt óraszámban és komoly tempóban folytak a foglalkozások, minden alakalom végén teszteltük a diákokat. Nagy örömünkre, a feszes tanulási tempó nem vette el munkakedvüket, sőt inkább ösztönzőleg hatott.

Ez bizonyíték arra, hogy a kiválasztott gyerekek a megfelelő terhelés mellett igen komoly elméleti és gyakorlati tudást szereztek.

 1. alakalom – 03.06:

A csoportok kinevezése, megbeszélése a gyerekek közreműködésével történt.

A súlyhelyzetek időbeliségén túl a forgás és forgatás technikájával foglalkoztunk.

Itt célunk volt az alapok megerősítése.

 1. alakalom – 03.13:

Elkezdtük a legényes alapok megismertetését.

A zene  és a tánc összhangjának megértése, ritmusok és készségek fejlesztése volt a cél.

Maradéktalanul elégedettek voltunk a gyerekek hozzáállásával és ezáltal fejlődésükkel.

A gyakorlatoknak köszönhetően folyamatosan vált magabiztossá súlyvételük, forgástechnikájuk.  Folytattuk a legényes alapok megismertetését.

 1. alakalom – 03.20:

A tartás –ellentartás fontossága volt fő célunk a foglalkozáson. A tánc közbeni társas viszony és erő fontossága már az előző órákon berögzült. Tovább folytattuk  ennek tudatossá tételét, berögzítését. A lábfő részek használata tudatossága is egyre érthetőbbé és érezhetőbbé vált.

A legényes lüktetése, csapások egyszerű változatai új erőt adtak a tanulóknak. Óriási lelkesedéssel láttak neki az óráknak.

 1. alakalom – 03.27:

Az erdélyi forgatós táncokra jellemző forgatás és forgás technikája  egyre magabiztosabba mutatkozott meg a táncosok mozgásában.  A keringés- forgás- pördülés lényegbeli különbségeit vázoltuk fel, miáltal a gyerekek táncstílusa is szemlátomást fejlődött.

A csapástechnikák, lábkörök bevezetése ösztönzőleg hatotta csapatra. ( fuetés lábkör- térd vezetős lábkör stb. )

 1. alakalom – 04.03. :

Az ötödik alkalomtól már a stílusos mozgásra is odafigyeltünk. A bonchidai táncok sajátos kíséretét és teltségét vázoltuk fel figyelembe véve a ránk maradt írott szakirodalmat és archív felvételeket is.  Az egyéni stílus kialakítására is odafigyeltünk. a tengely körüli forgást a fiú irányításával sikerült elsajátítani. Ez nagyon komoly előrelépés volt a tánctanulás folyamatát tekintve.  A zenéhez való pontos illeszkedés tekintetében is nagyot fejlődtek a diákok.  A legényes táncok  lüktetése is szemlátomást érezhetőbbé és pontosabbá vált.

 1. alakalom – 04.10:

A táncosok komoly fejlődésen mentek át, mind tanáraik,  mind meghívott vendégeinknek köszönhetően. Így lehetőséget kaptak  a tanult motívumok etűdbe szerkesztésére. Ez folyamatos irányítás és segítség mellett zajlott. Az archív felvételeket is felhasználva stílusos szabad etűdök születtek.  A legényes alapok megszilárdulása révén bonyolultabb csapásformákat is megtanultak a diákok. Ezen a szinten már senki nem lepődött meg a kiscsoportok kialakításánál figyelembe vett elveinken. A kiugró tehetségek komolyabb feladatokat kaptak. A gyerekek is részt vettek egymás értékelésében. Ez különösen tetszett a csapatnak.

 1. alkalom – 04.19. :

Ez alkalommal a motívumok egymáshoz csatolása, látványos kivitelezése mellett a legényes és páros táncok etűdökbe formálása volt a cél. A tanult motívumsorokat szabad de irányított szerkesztési elveket követve kellet kapcsolni egymáshoz.

Itt is figyelembe vettük a táncosok tehetségét és felkészültségét.  Egymás értékelése is egyre komolyabb és egyre  őszintébb lett.

 1. alakalom – 04.24.:

Új táncdialektust mutattunk be a gyerekeknek. Az elméleti és gyakorlati bemutató után a   székely forgatós táncok forgás és forgatástechnikájával kezdtük a tanulást, párhuzamosan a felcsíki verbunk stíluselemzésével és figuracsoportjainak megbeszélésével. A különböző csoportbeosztásoknak, és stílusgyakorlatoknak köszönhetően jól külön tudták választani tanulóink a székely és a mezőségi táncok stíluselemeit. A hangsulyok tekintetében sem okozott gondot az új táncdialektus bevezetése.

 1. alakalom – 05.08.:

Az új táncdialektus ( Felcsík) táncaiból a csárdás és a verbunk figurái és motívumkapcsolatai voltak ezt alkalommal a fő feladatok. Mivel a páros forgás hangsúly és forgástechnikája nem egyezett meg az eddig tanult táncokéval, erre a részletre különös gondot fordítottunk.

 1. alkalom – 05.15.:

Az  utolsó alkalom az összegzés, a hibák javítása, az elért eredmények megbeszélése és az „ örömtánc” jegyében zajlott.

A meghívott szakemberek, vezetők, szülők is láthatták a csoport fejlődését.

Mezőségi, és székelyföldi táncokat táncoltunk , átfogó táncrend formájában.

Megjegyzés:  A  programnak köszönhetően komoly eredmények születtek. Megyei, régiós és országos döntőkön szerepeltek tanítványaink.

A teljesség igénye nélkül néhány eredményt sorolunk fel:

Országos tanulmányi verseny ( országos döntő): 3. hely.

Vécsey – Vásárhelyi kamaracsoportos országos verseny .1. hely

Ugyanezen a versenyen : A legjobb fiú táncos díj ( a zsűri különdíja)

Dunán innen – Tiszán túl , Kárpát – medencei tehetségkutató versenysorozat, a döntőben csapatban : 1. hely, Szólóban 2. hely.

Zempléni szólótánc verseny ( megyei): négy diákunk szerzett fődíjat.

Összegzés:

A programnak köszönhetően komoly előrelépést könyvelhetünk el, mind a tánc technikai kivitelezését tekintve, mind pedig a színpadi viselkedést és mozgást tekintve. A csapat énektudása jóról kiemelkedőre lépett előre.

Kovács Judit népdalénekes és a Parapács zenekar koncertje

  

  

  

 1. március 20-án

Jól kezdődött a hét a népzenekedvelők számára! Iskolánkba látogatott a híres Parapács zenekar, a 2012-es Fölszállott a páva c. televíziós vetélkedő győztese. Távolabbi és közelebbi magyarlakta vidékek csodálatos dallamait szólaltatták meg hangszereiken. Hozzá az éneket Kovács Judit fújta tisztán csengő, gyönyörű hangján. Igazi öröm volt az ismerős dalokat vele együtt énekelni, s tőle újakat tanulni: a tavaszról, a szerelemről, a húsvét ünnepéről.

Egyszer csak táncházzá vált a tornaterem…

A Jóisten biztosan megbocsájtja, hogy kicsi időre – a böjtben is – dallal, tánccal dicsértük Őt.

3 napos  bentlakásos tábor

A tábor ideje: 2017. június 06.-07. 08.

Helyszíne: Boldogkőváralja, Téka tábor tánctere és közösségi helyszínei

Résztvevők: 30 tanuló + 3 kísérő tanár

Tevékenységek leírása:

 1. nap:

A tábort reggel 8.00- kor foglaltuk el.  Reggeli után a programismertető következett, majd a néprajzi tájegységek fogalmát tisztáztuk és mutattuk be a számunkra kije. A kítünő lehetőségeket biztosító táborhely táncterében kezdtük el a tanulást. Délelőtt 3 óra tánc majd énektanítás következett. Énektanulás majd az ebéd után különböző sportok közül válogattak a résztvevők. A kontakt tánc és képviselőiről beszélgettünk szabad időnkben. Előkerültek a hangszerek is. Hegedű- furulya .-   gardon hangszereken tanultunk.

A délutáni két óra tánc után táncfilmet néztünk. A vacsora után következett  a táncház.

 1. nap:

A tánctanulás a már említett helyszínen zajlott. A tanulás során a Molnár technika elemeit vezettük be. Nagy figyelmet fordítottunk a mozgás térbeli és színpadi sajátosságaira. A második nap pihenő idejében kézműves foglalkozáson vettek részt tanulóink. A délutáni tánctanulás során összegeztük a két nap alatta tanultakat. Nem maradt el a hangszeres játék és az esti táncház sem.

 1. nap:

A harmadik nap legérdekesebb momentumai a Tai Chi tornagyakorlatok voltak. A környezet is hozzájárult a kemény táncpróbákat  követő relaxációs gyakorlatok sikeréhez. A tanult táncokat  és dalokat, hangszereken tanult dallamokat ismételtük el.

Összegzés:

A tábor időtartama alatt nagyon komolyan fejlődött mind a csapatszellem, mind a gyerekek technikai és elméleti tudása is. Nagyon hasznos és új tudást szereztek, amit további művészeti tanulmányaikban is hasznosítani tudnak.

A projektből megvalósult eszközbeszerzés 2 db hangfal és 5 db karaktercipő, továbbá lehetőségünk volt egyéb adminisztratív költségeket is fedezni a támogatásból.

 

Megszakítás