Select Page

„Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!”
(József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!)

Mivel április 11-e az idén a tavaszi szünetben volt, így az azt követő első tanítási napon ünnepeltük a költészet napját.
A kellemes időjárást kihasználva az udvaron gyűltünk össze.
Hangulatkeltő megnyitónak a 8.a osztályosok énekelték el a magyarok nemzedékeit tanító József Attila 32. születésnapjára írt versét gitárkísérettel. Ezután a Petőfi-bicentenárium kapcsán az alsósok Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versével tisztelegtek költőnk nagysága előtt. Majd a felsősök – a fenntarthatóságra is utalva, – szülinapos költőnk Kertész leszek versét szavalták el évfolyamonkénti megosztásban.
Zárásként alkalmi kórusunk is előadta a megzenésített verset, melybe lelkesen kapcsolódtak be az azt ismerők is.
Az osztálytermekbe érve még meghallgatták a városi szavalóversenyre készülő osztálytársaik verscsokrait.
Reméljük, a felcsendülő csodálatos verssorok további versolvasásra, verstanulásra, vershallgatásra motiválták tanulóinkat!

Encs, 2023.április 13.

Rácz Lászlóné, Kuszkó Lilla, Nyitrai Anett – szervezők

Megszakítás