Select Page

 

„ Hozz rá víg esztendőt”

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Fasang Árpád
zongoraművész ötlete alapján került e nap megrendezésre, aki 1985-ben vetette ezt fel. A Himnusz a
magyarok nemzeti imádságává vált, azonban sokáig nem vált hivatalossá, a Magyar Köztársaság
alkotmányába 1989-ben bekerülve vált azzá.
Intézményünkben méltón ünnepeltük meg a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT. Előzetes feladatot kaptak az
osztályok, kedvenc magyar versüket kiválasztották, ezekből készítettünk kiállítást, melyen Kölcsey
fényképe, életrajza, az eredeti Himnusz kézirata is megtalálható. Az iskolarádióban 5.b osztályos
tanulók irodalmi összeállítását hallgattuk meg.
Először felcsendült a Himnusz fennkölt dallama.
Ezt a dalt életed során hamar tanulod meg, ismerős lesz a dallama, a szövege, később a tartalmát is
kezded megérteni. Gyakran hallod: a rádióban, a televízióban, amikor a győztes magyar sportolók
tiszteletére felkúszik a a piros – fehér – zöld nemzeti lobogónk. Iskolai és városi ünnepségeken is
hallhatod, nemzeti ünnepünkön, zászlófelvonáson és sok más eseményen, ahol tiszteletadással énekli
a közönség. Később magad is megpróbálod énekelni, s egyre nagyobb átéléssel dalolod a többiekkel.
Mire kisiskolás leszel, már hozzád tartozik, a szívedbe íródik. Kölcsey Ferenc költeményében a költő
Magyarországot és az e hazát szerető, védelmező és érte meghalni is kész magyar népet dicséri. A
bevezető és a záró versszakokban pedig Istent hívja segítségül, hogy végre boldogságban, békében
élhessen e földön a magyar.
A himnusz vallásos jellegű, Istent, vagy isteni hatalmakat dicsőítő, hozzájuk segítségért fohászkodó
imaszerű ének. A himnuszok közösségi célra, közös éneklésre születtek. A himnuszköltészet a
középkorban élte virágkorát, része lett a vallási szertartásoknak, és elősegítette a rímes-időmértékes
verselés fejlődését.
Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen, Istenhez szóló, védelmet kérő nincs. Ezért is nevezzük
Kölcsey Himnuszát a magyar nép imádságának, mellyel minden magyar szívébe beírta magát, így
Kölcsey Ferenc neve nemzedékről nemzedékre átörökítődik, halhatatlanná vált.
Nemzeti fohászunk magyarságunkat, közös hitünket, akaratunkat fejezi ki.
Legyetek ti is büszke, a népünk kultúráját szerető diákok, akik emelt fővel éneklik vagy szavalják
nemzeti himnuszunk.
Végezetül elszavaltuk a Himnuszt.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából iskolánkban táncház rendeztetik a kolozsvári Harmadik
zenekarral január 24-én pénteken 18:00 órától. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
„ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART..!”

Vargáné Czap Rita

Megszakítás