Select Page

 

“Tanítsunk táncot és játékot, dalt és zenét, a kézzel való alkotás örömét, mert aki nem tud alkotni, az rombolni fog. A művészet segítsen abban, hogy átvészeljük az átvészelhetetlent, feldolgozzuk a feldolgozhatatlant, úrrá legyünk gyászon, csalódáson. Szükségünk van erre a technikára, hogy megmaradjunk embernek.”

(Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató)

Kedves érdeklődő szülők gyerekek!

Intézményünk alakulásakor arra törekedtünk, hogy iskolánk ne csak olyan hely legyen, ahol a gyerekek tudást megízlelhetik, hanem hitük mellett tiszteletben tartsák a nagyszülőktől, szülőktől örökölt értékeket, hagyományokat. A hagyományőrzés – mely neveltetésből fakad – híd jelen és múlt között. Morus Tamás így fogalmaz: „A  hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása”.

Ezért a nyolc évfolyamos általános iskola mellett alapfokú művészetoktatási évfolyamokkal bővítettük iskolánk képzési kínálatát. Közösségünk különösen fontosnak tartja, hogy a számítógépek és elektronikus berendezések monoton, elgépiesedett világában mit adunk útravalóul gyermekeinknek.

A komolyzene iránt érdeklődő tanulóink furulya és zongora tanszakot, a mozgást kedvelők néptánc szakot választhatnak.

Célunk a művészetek iránti szeretet kialakítása, mert nem feltétlenül lesz mindenkiből nagy művész, de tanulási lehetőségek nélkül az érték elveszhet a mai élet sűrű útvesztőiben.

A művészeti oktatás szerepe egészen más, mint a hagyományos tantárgyaké. Nem arra tanít, hogy miből áll a világ és valójában hogyan működik, hanem arra, hogy milyen szépségek vesznek körül bennünket. Elvezet a harmóniára és a világ rejtett csodáira nyitja fel szemünket. A művészeti tárgyak a belső látást és a kreatív készségeket fejlesztik, ahol a tanuló felfedezi saját belső világát, képességeit, és a különféle művészi formák kifejezésvilágát. A jó művészettel való táplálkozás eredménye az a lelki egészség, melyre ma oly nagy szükségünk van.

A művészeti nevelés nem más, mint a lélek rejtett erőinek, tehetségeinek keltegetése, az erkölcsi jónak diadalra juttatása. Az alapértékek, amelyeket szem előtt tartunk a rendíthetetlen Szent István-i örökség: a kereszténység, a hit, a hagyományok, az ősök, a kultúránk, a szellemi-lelki értékeink érvényesítése és tisztelete.

Ha intézményünkbe kívánják íratni gyermeküket, szeretettel várjuk őket a művészeti iskolába is! Bízunk abban, hogy az általunk nevelt gyermekek nép és hazaszeretete mélyből fakadó és hiteles lesz.

 

 

Megszakítás