Select Page
Tanítói működése során Jézus létre hozta a tanítványok 12 fős közösségét. Feltámadása és Mennybemenetele közötti 40 napon többször megjelent a tanítványok körében, megerősítve őket. Pünkösd ünnepén pedig elküldte közéjük a Szentlelket, hogy ezzel is segítse apostoli küldetésüket. Tanulmányainkból tudjuk, hogy az első Pünkösd alkalmával mintegy 3000 ember bánta meg bűneit és keresztelkedett meg. Ez az ünnep az Egyház születésnapja!

Az Egyház működése folyamatos, ma is arra törekszik, hogy Isten szétszórt fiait összegyűjtse és eggyé tegye. Jézus két sajátos eszközt adott Egyházának, amelyek az isteni tüzet táplálják a lelkekben és hozzájárulnak, hogy a keresztények Jézussal és egymással egyesüljenek. Egyik az Ige, mely a liturgia keretében jut el a hívő közösséghez a felolvasásokon keresztül. Másik a szentségek, melyek által az Egyház közösségben szenteli meg választottait.

Május az iskolák tanulói számára azt jelenti, hogy lassan lezárul egy dolgos esztendő. Az egyházi iskolákban ennél többet is jelent. Tanulóink ekkor járulhatnak megfelelő előkészület után a szentségek vételéhez. Az Oltáriszentség vételéhez ebben a tanévben 40 gyerek járult.  Három év előkészület után, a próbák izgalmával a hátuk mögött, fehér ruhában megilletődve foglalták el helyüket. Értük szólt az ének, az ima, hogy áldás legyen azon az úton, amire igazából megkeresztelésük alkalmával léptek, és május 12-e óta szabad akaratukból, elengedett kézzel lépkednek. Ez az évfolyam különös buzgóságot tanúsít a ministrálás területén, elhivatottabbak az eddigi 3. osztályosoknál.

Egy héttel később a 7. és a 8. évfolyam 78 tanulója járult a bérmálás, a keresztény nagykorúság szentségének vételéhez.  Számukra a szentséget Főtisztelendő Buda Péter kanonok atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora szolgáltatta ki.  Vele együtt imádkoztunk a mise lezárásaként papi és szerzetesi hivatásokért. Nemcsak általában, arra kértük Istent, hogy a mi egyházmegyénkben élők szívében támasszon hivatást, és hálát adtunk azokért, akik már meghallották hívó szavát és papi tanulmányokat folytatnak.

Aki egyházi iskolába jár, nemcsak az Életre kap felkészítést, hanem az Örök Életre is. Nemcsak előre néz bizakodva a jövőbe, de felfelé, Istenre is. Ő a szentségek által minden élethelyzetben felajánlja segítségét. Mi, akik felkészítjük diákjainkat a szentségek vételére, reménykedünk abban, hogy szívükben beérik a tanítás, megtapasztalják Isten gondviselő jelenlétét az életükben. Ennek a kulcsa a rendszeresség. A részvétel a liturgiában, a Szentírás elmélyült olvasása. Kulcs van a kezükben, egy értékekkel teli, elégedett, közösségi, keresztény élethez. Kívánom, hogy használják a kulcsot, ne hagyják berozsdásodni! Amerre mennek, kísérje életüket Isten áldása!

                                                                                                          Takács Edit

                                                                                                             hitoktató

Megszakítás