Select Page

 

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Decemberben advent időszakába léptünk.  Megkezdődött a készület, a várakozás karácsony szép ünnepére. Az adventi koszorúkon már két gyertya fénye ragyog: a hit és a remény gyertyalángjai. Ezeket láttuk, mikor iskolánkban közösen, egy kis műsor keretében megemlékeztünk az adventi gyertyagyújtásról. Azonban hétfőn egy másik katolikus ünnepre is felhívtuk tanulóink figyelmét.

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását a katolikus egyház december 8-án ünnepli. Mivel azonban idén ez vasárnapra esett (ekkor volt advent második vasárnapja), ezért egy nappal később, december 9-én emlékeztünk meg róla. A hittitok nem mást jelent, mint hogy Szűz Mária bűn nélkül fogantatott, azaz Isten megőrizte őt az eredeti bűntől, hogy méltó lakhely lehessen a megtestesülő Igének. Majd kilenc hónap elteltével (szeptember 8-án) Szűz Mária születését fogjuk ünnepelni, Kisboldogasszonyt.

Istennek a bűntelensége, az ő végtelen tisztasága, világossága nem tudott volna bűnös testből születni. Csak a „kegyelemmel teljes” Szűzanya volt képes befogadni őt. Vigyük hát mi is a szeplőtelenül fogantatott Mária elé tiszta és legjobb valónkat! Igyekezzünk mi is a megszentelő kegyelem állapotába jutni, hogy Isten ránk árasztott kegyelme ne legyen hiábavaló!

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Megszakítás