Select Page

 

Az idei advent talán csendesebben telt, mint máskor. A járványhelyzet miatt nem teltek meg a templomok. A ministránsok kis csapata lelkesen folytatta a szolgálatot, versmondással színesítették az adventi vasárnapok miséit. Felhívtuk a gyerekek figyelmét azokra a lehetőségekre, melyeken keresztül bekapcsolódhatnak a szentmise hallgatásába. Az iskola keretei között is bőséges lelki útravalóval láttuk el őket. Minden reggel közösen imádkoztunk a járvány lassulásáért, a betegek gyógyulásáért.  Az időszak kezdetén megváltozott iskolánk díszítése. Gyakran rácsodálkoztunk a kivilágított kis házikókra. A gyertyagyújtások az iskolarádión keresztül valósultak meg. A koszorúkat az osztályok saját kezűleg készítették el. Adventi történeteket és verseket olvastunk fel. Felelevenítettük a karácsonyi énekeket, és újakat is megtanultunk. A Szentcsalád járást osztálykeretben valósítottuk meg. Technika és rajz órákon elkészültek és benépesültek a barlangistállók. A néptáncosok Betlehemes játékot tanultak be, ezt több csoportban néztük meg.  A földszinti zsibongóban feldíszített karácsonyfa tűlevelei susogták, hogy egyre közelebb jön az ünnep! Az első emelet is díszbe öltözött. Az elsősök által rajzolt angyalkák leszálltak a faliújságra, onnan hirdették a kis Jézus megszületésének örömhírét. A várakozás a lelki napon érte el csúcspontját. Az osztályok a saját termükben csendesedtek el. Az előimádkozók az iskolarádión keresztül imádkozták az örvendetes rózsafüzért. Mindezt kivetítés kísérte, ez segített az egyes titkok jobb elmélyítésében. Minden tizedet karácsonyi dalokkal fejeztünk be.  A nap programját Igazgató Néni zárta le. Megdicsérte a ministránsokat a kitartásért, az előimádkozókat az összeszedett, szép imádkozásért. Emlékeztetett bennünket arra, hogy a karácsonyi ünnep középpontjában Isten irántunk megnyilvánuló szeretete áll. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta megváltásunkért! Ezt a szeretetet köszönjük meg Istennek a templomban a szentmisén imával, a mindennapokban viselkedésünkkel, a feldíszített karácsonyfák alatt felcsendülő énekszóval:

Jöjj Urunk Jézus, maradj nálunk!

Megszakítás