Select Page

A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli, déli és esti harangszóra.

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,

és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes!

Az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,

imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.

Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint!

Üdvözlégy Mária …

És az ige testté lőn, és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy Mária …

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!

Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Megszakítás