Adventben Buda Péter atya, az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora látogatott hozzánk. Előadásának témája: A magyar egyház története volt.

Keresztény ember számára az Advent az elcsendesedés, a befelé fordulás időszaka. Az egyre korábban beálló sötétséget a belső fényekkel ellensúlyozzuk. Nemcsak környezetünket készítjük nagy gonddal az ünnepre, a lelkünket is. A gyermekek számára mi, a felnőttek igyekszünk élményszerűvé tenni ezt az időszakot. A mi feltöltődésünkről iskolánk lelki igazgatója, Dr. Garancsi László főesperes atya gondoskodik. Máskor is hívott már hozzánk vendégeket. Adventben Buda Péter atya, az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora látogatott hozzánk. Előadásának témája: A magyar egyház története volt. A kezdetektől szinte napjainkig követtük alakulását. Visszamentünk a Honfoglalást követő időkig, amikor Géza fejedelem felismerte, keresztény országok gyűrűjében csak úgy tud a magyarság fennmaradni, ha kereszténnyé lesz. Megtudhattuk, hogyan hatottak az egyetemes egyháztörténet eseményei a magyar egyházra. Ismereteket szerezhettünk a különböző szerzetesrendek magyarországi vonatkozásairól. Érdekességek derültek ki arról,hogy európai és magyar uralkodók hogyan viszonyultak a kereszténységhez. Az előadás számunkra legfontosabb része az egyház értékmegőrző és tanítói tevékenysége. Világirodalmi és magyar irodalmi emlékek is köszönhetik annak fennmaradásukat és elterjedésüket, hogy szerzetesek másolták, díszítették azokat, még a könyvnyomtatás megjelenése előtti időkben. Az első kolostori iskolák megalapításától hosszú út vezetett a mai egyházi iskolák működéséig. Azzal a tudattal álltunk fel az előadás végén, hogy egy hosszú láncolat fontos szemei vagyunk. Innen is köszönjük Péter atya élményszerű előadását. Reméljük lesz még részünk ilyen lelki felüdülésben.

                                                                                                          Takács Edit hitoktató