Select Page

Adventben Buda Péter atya, az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora látogatott hozzánk. Előadásának témája: A magyar egyház története volt.

Keresztény ember számára az Advent az elcsendesedés, a befelé fordulás időszaka. Az egyre korábban beálló sötétséget a belső fényekkel ellensúlyozzuk. Nemcsak környezetünket készítjük nagy gonddal az ünnepre, a lelkünket is. A gyermekek számára mi, a felnőttek igyekszünk élményszerűvé tenni ezt az időszakot. A mi feltöltődésünkről iskolánk lelki igazgatója, Dr. Garancsi László főesperes atya gondoskodik. Máskor is hívott már hozzánk vendégeket. Adventben Buda Péter atya, az egri Érseki Papnevelő Intézet rektora látogatott hozzánk. Előadásának témája: A magyar egyház története volt. A kezdetektől szinte napjainkig követtük alakulását. Visszamentünk a Honfoglalást követő időkig, amikor Géza fejedelem felismerte, keresztény országok gyűrűjében csak úgy tud a magyarság fennmaradni, ha kereszténnyé lesz. Megtudhattuk, hogyan hatottak az egyetemes egyháztörténet eseményei a magyar egyházra. Ismereteket szerezhettünk a különböző szerzetesrendek magyarországi vonatkozásairól. Érdekességek derültek ki arról,hogy európai és magyar uralkodók hogyan viszonyultak a kereszténységhez. Az előadás számunkra legfontosabb része az egyház értékmegőrző és tanítói tevékenysége. Világirodalmi és magyar irodalmi emlékek is köszönhetik annak fennmaradásukat és elterjedésüket, hogy szerzetesek másolták, díszítették azokat, még a könyvnyomtatás megjelenése előtti időkben. Az első kolostori iskolák megalapításától hosszú út vezetett a mai egyházi iskolák működéséig. Azzal a tudattal álltunk fel az előadás végén, hogy egy hosszú láncolat fontos szemei vagyunk. Innen is köszönjük Péter atya élményszerű előadását. Reméljük lesz még részünk ilyen lelki felüdülésben.

                                                                                                          Takács Edit hitoktató

Megszakítás