Select Page
Május 7-én nagyon szép rendezvényen vehettünk részt öten iskolánk képviseletében Mezőkövesden az Egri Főegyházmegye szervezésében. Ez az összejövetel volt az egyházmegyei lezárása a 2023. évi püspöki szinódust előkészítő szinodális folyamatnak, amely Rómában lesz, Ferenc pápa vezetésével.
Szívélyesen fogadtak minket a csodálatos Jézus Szíve templomban, a kispapok éneklésébe bekapcsolódhattunk, érsek atya 10 órakor kezdte el a szentmisét a szép számmal megjelent egyházmegyénkben szolgáló atyák koncelebrálásával, homíliáját hallgatva sok értékes gondolatokkal gazdagodtunk:
 „A vasárnapi szentmise akkor válik igazán közösségi ünneppé, ha vannak közösségi hétköznapjaink is. Ez a közösségek megújulásának kulcsa. Szükség van közös élményekre, aktivitásra, felelősségvállalásra.
Missziós egyházzá kell válnunk, ahol mindenki felismeri saját küldetését!
Legyen bátorságunk meghívni másokat is, munkatársat, szomszédot, ismerőst a saját közösségeinkbe!”
Ezután Dr. Czapkó Mihály atya, érseki titkár ismertette az egyházmegye nyolc részből álló szinodális dokumentumát.  Hangsúlyozta, hogy az egyház egy olyan hely legyen, ahol odafigyelünk egymásra.
Ezután értékes hozzászólásokat hallgattunk meg, nekünk, pedagógusoknak a legfontosabb üzenete ez volt:
„Az iskola missziós terület, melynek célja, hogy minél nagyobb társadalmi réteghez jusson el Jézus tanítása.”
Az előadások végén érsek atya összegzése minden résztvevő számára értékes üzenet volt:
„A hitünk napról napra történő megújításával és kifogyhatatlan lelkesedéssel munkálkodjunk Isten országának építésén.”
Az érseki zárszó után a Pápai és a Magyar Himnusz eléneklése következett, majd a szemben levő Katolikus Iskolában szeretetvendégséggel leptek meg bennünket,  ahol lehetőség volt egy kis beszélgetésre is.
 A rendezvény lezárásaként visszatértünk a szépséges templomba, ahol érsek atya vezetésével a Loretói litániát elénekelve köszöntünk el a Szűzanyától és a találkozón megjelentektől, megköszönve a nagyszerű szervezést!
Lelkiekben gazdagodva, feltöltekezve érkeztünk haza és adtunk hálát a Jóistennek ezért a szép napért!
A Szinódus imájának egy kis részletével tekintsünk bizakodva a jövőbe:
„Előtted állunk, Szentlélek,
és a te nevedben gyűltünk össze.
Egyedül te vezess minket, lelj otthonra a szívünkben!”

Megszakítás