Select Page

HÁZI SZAVALÓVERSENY

„A vers csak születik,
mint ahogy születik a szél.”
                                              /Wass Albert/
„A verselést nem lehet elég korán kezdeni. A szépség iránt fogékonyság és a lélek fejlődése szempontjából elengedhetetlenül fontosak a pozitív hangulatú, ritmikus és mondanivalót is hordozó gyerekversek.”
/Kautzky Armand/
A versek memorizálása, tanulása, előadása fejleszti a gyermek értelmi képességét, növeli motivációs képességét, képzeletét, gondolkodását. A versmondó magába szívja édesanyanyelvünk szabályait, struktúráját, gyarapszik szókincse, kiejtése csiszolódik, tisztábban, kifinomultabban beszél. A szavalás által lelke ünneplőbe öltözik, szebbé válik.
 A szavalás az anyanyelvi képességek fejlődését segíti, a beszédértés finomítását, a beszédaktivitás fokozását, a szókincsbővítést. A verselés a mondatfonetikai eszközök használatával, valamint a gesztusnyelv megfelelő alkalmazásával, helyes nyelvi mintákat ad.
A gyakorlás révén fejlődik a szavaló emlékezete, elképzeli a cselekményeket, így képes lesz belső képeket alkotni, megtanulja fantáziáját teremtő módon használni. Az idő elvont fogalom, általában a lineárisan felépített, cselekménymozzanatok füzéréből kibontakozó történetek segítik az idő- és térérzékelés kialakulását.
A versek mágikus világa, a történetek viselkedési mintát kínálnak: fejlesztik a gyerekek empátiáját, erkölcsi tudatosságát, szociális érzékenységét, érzelmi intelligenciáját.
Ezen elgondolás mentén tartottunk házi szavalóversenyt intézményünkben. Tanulóink gondosan válogatták a verseket, figyelembe vették, hogy életkoruknak és személyiségüknek megfelelőt találjanak. Először osztálykeretben rendeztük meg a válogatót, majd évfolyamonként hallgattuk meg a továbbjutókat. A zsűrinek és a résztvevőknek hasonló csodás élményben volt részük, mint a szavalóknak.
E délután a költészet varázsa hatotta át mindannyiunk lelkét.
1. évfolyam
 I. Bolobás Liza
II. Orosz Zsófi
II. Monyok Dávid
III. Lipták Miléna
III. Csizmarik Amira Angelika
2. évfolyam
I. Gazsi Marcell
II. Luterán Bálint
II. Kamarás-Illés Benjamin
III. Laskay Lilla
III. Pető Hanna

3. évfolyam
I. Sándor Léna
II. Pásztor Anna
III. Bolobás Regina
III. Dávid Hanna
4. évfolyam
I. Kótai Dávid
II. Kovács Boglárka
III. Plaszkó Petra
III. Nyitrai Máté

Felső tagozat

 

5. évfolyam
I. Prokop Ferenc
II. Lengyel Emma
III. Szolnoki Jázmin
III. Saláta Mátyás
 
6. évfolyam
I. Zsiga Hanna
II. Pető Bori

 
7. évfolyam
I. Zsigmond Brenda
II. Rohály Zágon Ákos
III. Orosz Tímea
 
 
8. évfolyam
I. Molnár Zorka
II. Szántó Bella Bianka
III. Erdősi Bendegúz
 

Gratulálunk minden lelkes szavalóknak!

Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját.

Vargáné Czap Rita
Megszakítás