Select Page

IMÁDLAK NAGY ISTENSÉG

A szentségek Isten láthatatlan kegyelmének látható jelei. Végig kisérik az embert élete folyamán, életkorának és életkörülményeinek megfelelően adják a kegyelmet, segítik és vezetik az embert. Az Eukharisztia az a szentség, amikor már önállóan és tudatosan járunk az Isten felé vezető úton, saját elhatározásunk, döntésünk alapján, a tanultakra támaszkodva. Felvételére három tanéven át készülünk, megismerjük Jézus életét, tanításait. Erősít bennünket a szentektől tanulható segítő szeretet és lemondás, a vértanúk bátorsága. A járványhelyzet miatt a szokott időben sajnos nem kerülhetett sor az ünnepélyes liturgiára.
2020 szeptemberében, amikor visszatérhettünk az iskolába, újult energiával folytatódott a készülődés. Szeptember 13-án 21 tanuló járult első alkalommal az Oltáriszentség vételéhez ünnepélyes keretek között. Egy kicsit minden más volt, mint a megszokott. Rövidebb idő alatt készültünk fel, de ugyanolyan odaadással vettek részt a próbákon. Bár a szentmisén maszkot viseltek, de fölötte ugyanúgy csillogtak a szemek! Az hogy ott lehettünk a templomban szeretteinkkel és a közösséggel együtt megnyugvással járt, az állandóság érzetét keltette bennünk.
Köszönöm Istennek, hogy a szülők felismerik a szentségek fontosságát, kísérik gyermekeiket ezen az úton. Köszönöm dr. Garancsi László főesperes atyának a szentség kiszolgáltatását, az együttműködést hitoktató társaimnak és azoknak, akik ministrálással, felolvasással, énekléssel tették még szebbé ezt a napot.
A gyerekeknek azt kívánom, soha ne felejtsék ezt a szép napot, Isten áldása kísérje életüket!
Takács Edit hitoktató

 

Megszakítás