Select Page

Tisztelt Érdeklődők!

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent László Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete, diákjai és az iskolavezetés nevében. Iskolánkban már hagyomány, hogy a nagycsoportos óvodásoknak MINI SULI névvel rendezvénysorozatot szervezünk, hogy megismerkedhessenek az intézménnyel, a leendő tanító nénikkel és nem utolsó sorban egymással.
Sajnos a járványhelyzet ez évben mindent felülír, egyelőre nem teszi lehetővé a személyes találkozást. Ezért most rendhagyó módon, folyamatosan bővülő, rövid tájékoztatókkal „kopogtatunk” be Önökhöz, hogy bemutassuk iskolánkat.

Kedves Szülők, Gyerekek!

Minden szülő szeretné, hogy gyermeke színvonalas, a jövőjét megalapozó intézménynek a tanulója lehessen, tehetségének, szülői elképzeléseiknek megfelelő iskolában tanulhasson. Ezért fontos, felelősségteljes döntés az iskolaválasztás. Az itt szerzett tapasztalatok, élmények a gyermekek egész életére hatással lesznek. Mivel az iskolaválasztás több évre szól, ezért fontos azt is átgondolni, hogy az adott iskola kisugárzása milyen hatással lesz a gyermekre.
Intézményünk 2012.szeptember 1-jén alakult az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Mivel járásunk egyetlen egyházi fenntartású általános iskolája vagyunk, ezért első „online találkozásunk” alkalmával a katolikus többletből emelnék ki néhány gondolatat.
A katolikus iskolák létükkel hirdetik, hogy még ma is van kikezdhetetlen, kortól, divattól független, mindenki számára egyformán kötelező erkölcsi törvény. Szent Ágoston szerint „ezt a törvényt Isten keze írta az emberszívekbe”. Valljuk, hogy minden tudás, mely mögött nem áll biztos erkölcsi háttér, holt tudássá lesz. Ezért intézményünkben nagy jelentőséget tulajdonítunk a lelki nevelésnek. A hit, a becsület, a szeretet, a tisztelet olyan keresztény értékek, melyekre fokuszálva tervezzük mindennapjainkat. Tevékenységünk minden szintjén a szeretet és az összetartozás légkörének kialakításán fáradozunk. Tanulóink iskolai éveiket otthonos, biztonságot adó, gyermekközpontú környezetben tölthetik el. Gondot fordítunk a helyes szokások kialakítására, melyek követendő viselkedésminták a közösség tagjai számára.
Intézményünkben a nevelés nemcsak szavakkal, hanem személyes életpéldákkal történik, ahogyan éljük mindennapjainkat, ahogyan a hétköznapokon gondolkodunk, viselkedünk. A gyermek azt az életstílust sajátítja el, amit környezetében lát, otthon a szülőktől, iskolában a pedagógustól és társaitól.
Elősegítjük az ébredő istenhit megerősödését, és a meglévő hit kiteljesedését. Ezt szolgálják a hittanórák (római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus), az immár hagyománnyá vált programjaink: zarándoklat, missziós napok, októberi rózsafüzér imádság, lelki napok, Szent Család járás, karácsony, húsvét, teremtésvédelmi napok. Az együtt ünneplés, a közös kirándulások, a hitéleti alkalmak iskolánk egyházi jellegének kifejezői.
A neveléshez számunkra a Biblia ad támpontot.
Azt mondja a Biblia: „A hit kegyelem, és hallásból ered.” Ezért fontos megadnunk a lehetőséget gyermekeinknek arra, hogy halljanak Istenről, az Ő szeretetéről.
A keresztény nevelés nem jelent hitbeli kényszert. Éppen ellenkezőleg: Isten és Igéje megismerése mellett van lehetőségünk igazán a szabad választásra. A jó és rossz, igaz és hamis ismeretében dönthetünk. Mi a lehetőséget kínáljuk tanulóinknak a hitbeli neveléssel ahhoz, hogy ha akarják, akkor Jézus követését válasszák. A keresztény hitben nevelt gyermekek is szabad választásuk alapján lesznek Jézus tanítványaivá, vagy fordulnak el követésétől, amikor felnőnek.
A gyermeknek különösen fontos a szülők és az intézmény nevelési elvárásainak egysége, ezért nevelési programunk szerves része a szülőkkel való együttműködés. Intézményünkben nagyon jól működő, aktív szülői munkaközösség segíti munkánkat.
Böjte Csaba gondolataival zárom bemutatkozásukat:
„Minden ember szívében ott szunnyadozik a szeretet kis pislákoló parazsa, hisz mindannyian a jó Istentől jövünk, és nekünk a magunk és egymás szívében ezt az isteni tüzet kell szép szavakkal, pozitív gondolatokkal, a múltunk kedves emlékeivel, örömmel, bizakodással  táplálni! A cél az lenne, hogy  fellobbanjon Isten mindent beragyogó, életadó lobogó hatalmas szeretete minden emberben. 
Istennek legyen hála, nekünk szülőknek, nevelőknek, papoknak, lelkészeknek ezt a csodálatosan szép feladatot, az örök tűz élesztését adta Teremtőnk! Életem legszebb percei, az igazi sikerélmények azok, amikor láthatom ezt az isteni szikrát fellobbanni, mindent elemésztő tűzzé válni, a rám bízott gyermekek, a testvéreim életében.”
Kapinuszné Lengyel Lívia
     igazgató

Ha felkeltettük érdeklődésüket, kérem, kövessék figyelemmel honlapunkat, melyen hamarosan bemutatkoznak a leendő tanítónénik, tájékozódhatnak oktatómunkánkról, megismerkedhetnek a művészeti iskola lehetőségeivel, a beiratkozás eljárásrendjével.

 
Megszakítás