Select Page

Lelkipásztorunk, dr. Garancsi László atya kérésére iskolánkba látogatott az Egri Hittudományi Főiskola rektora, dr. Dolhai Lajos atya.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus teológiai bizottságának elnökévé nevezte ki vendégünket, aki a pedagógusoknak tartott előadásának témájául az Eucharisztia szentségének mélyebb bemutatását választotta.

Keresztény életünk alapjait az úgynevezett beavatás szentségei rakják le: a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia. A hét szentség egymástól kölcsönösen függő, szerves egészet alkot, ahol mindegyiknek megvan a maga életfontosságú, saját helye. Mégis ebben a rendszerben az Oltáriszentségnek kiemelt szerepe van. Mert míg Isten kegyelmét csak közvetíti a többi szentség, addig az Eucharisztia magát a kegyelmek szerzőjét és forrását tartalmazza. A II. Vatikáni Zsinat egyik dokumentumában olvashatjuk: „általa minden Krisztus hívő elnyerheti a Megváltó üdvözítő erejét”. Az Eucharisztia megünneplése tehát az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Általa él és növekszik állandóan az egyház, és benne van az egyház egész kegyelmi gazdagsága.

A rektor kihangsúlyozta: „igaz, hogy az egyház ünnepli az Eucharisztiát, de még igazibb, hogy az Eucharisztia teremti meg az egyházat”. A zsinat szavai szerint pedig az egyház a legkiválóbb módon, itt a földön akkor lesz láthatóvá, amikor Isten szent népe teljesen és tevékenyen részt vesz a közös liturgiában. Tartsuk hát szem előtt, hogy a szentmise ünneplése az egész keresztény életünk középpontja. Csúcspontja annak a kultusznak, amit az emberek mutatnak be az Atyának, Krisztus, az Isten fia által, a Szentlélekben imádva őt.

Dr. Dolhai Lajos rektor úrnak itt is szeretnénk újra megköszönni a szentségi üdvrend középpontjáról tartott előadását. További munkájára Isten áldását kérjük!

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje

Megszakítás