Select Page

Nagyböjtben járunk, megkezdtük a felkészülést a kereszténység legnagyobb ünnepére, a Húsvétra.

Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük”, mondja az Egyház a zsolozsmában.

 Ilyenkor egy időre félre tesszük földi céljainkat, hogy a mennyeire figyeljünk. Az ideig valót feladjuk az örökkévalóért. Fölemeljük a lelkünket a testi vágyak megfékezésével. Ez a 40 napos időszak időt ad, hogy Istenre összpontosítsunk. A böjtnek számtalan lehetősége van. Böjt minden ki nem mondott bántó szó, minden meg nem torolt sérelem. Ha másnak kedvezünk, ha odafigyelünk, miből mennyit fogyasztunk.

Az imádságban, elmélkedésben, lelki olvasmányban a lélek közvetlenül Istenhez emelkedik. Vegyünk részt minél több szentmisén. A pénteki keresztúti ájtatosságokon megismerjük és átéljük Jézus értünk vállalt szenvedését.

A nagyböjti szent idő újabb és újabb alkalmakat ad kicsiknek és nagyoknak, hogy a szeretet és a jóság cselekedeteivel kimutassák Isten iránti ragaszkodásukat.

Áldott ünnepet kívánok az ima szavaival:

„Kérünk, hogy évi böjtjeink

és más vezeklő tetteink

Számunkra Tőled nyerjenek

boldog húsvéti ünnepet!”

                                                                                                          Takács Edit

                                                                                                             hitoktató

Megszakítás