Select Page

A Római katolikus egyház 18 alkalommal ünnepli Szűz Máriát az egyházi év folyamán, május hónapot pedig teljes egészében a Szűzanya tiszteletének szenteli. Ez a hónap a virágba borulás időszaka a természetben.

A templomok Mária szobrai előtt pompáznak a szebbnél szebb csokrok, gyakran cserélődnek a virágok. Esténként a templomokban – és gyakran hittan órákon is- felcsendülnek  a Lorettói litánia hangjai. Ezzel a közös imával mondjuk el a Szűzanyának, hogy mennyi mindent jelent nekünk.  Keddenként a Máriás lányokkal együtt imádkozzuk a rózsafüzér tizedeit, Mária énekeket tanulunk. Már első osztályos korunk óta tudjuk, hogy Szűz Mária a mi égi édesanyánk, akinek pártfogására és közbenjárására bárki bármikor számíthat. Mi magyarok különösen, hisz Szent István király uralkodása óta Mária Országának valljuk magunkat.

Májusban ünnepeljük az édesanyákat is, akik nagyon fontos szerepet töltenek be az életünkben. Mindent tőlük tanulunk, a szeretet, a tudás, a hit alapjait ők ültetik el gyermekeik szívébe. Minden osztály készül meglepetés ajándékkal és műsorral az édesanyák megünneplésére. Nem tudjuk eléggé megköszönni amit értünk tesznek, de évről évre megpróbálkozunk a lehetetlennel. Költők írták meg versben, dalszerzők énekben a hála és köszönet szavait. Én Dsida Jenő: Hálaadás című versét idézem:

Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!

Május első vasárnapján összeér az ég a földdel. Kérjük imáinkban Égi Édesanyánkat, tartsa meg nekünk még sokáig a földit!

Isten éltessen sokáig minden édesanyát, nagymamát, engedje, hogy még sokáig ünnepelhessük együtt ezt a szép napot és hónapot!

 

Megszakítás