Select Page

 

Magyarországon október 23-a kettős nemzeti ünnep: az 1956-os forradalom kitörésének és 1989-től a Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.

Október 23-án Budapesten az egyetemi diákság felvonulásával kezdődött a szovjet megszállás és a kommunista elnyomás elleni felkelés. A diákfelvonulások után  a Parlament előtt már több százezer fő hallgatta Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. A fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz hatására estére fegyveres felkelés bontakozott ki.

Orosz tankok november 4-én hadüzenet nélkül megindultak a főváros ellen, november 10-én pedig a túlerő legyűrte a felfegyverzett civil felkelők ellenállását. A megtorlás elől százezrek menekültek el az országból. A forradalom leverését követően tilos volt október 23-ára emlékezni, sőt megemlíteni is.

Az új, demokratikusan választott Országgyűlés nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amelyet a 2012-es Alaptörvény is megerősített.

Iskolánk 2020-ban a vírushelyzet miatt rendhagyó módon ünnepelte október 23-át. A Szent László Katolikus Általános Iskola tanulói a Petőfi parkban álló Nagy Imre szobornál osztályonként gyújtották meg az emlékezés mécseseit és közös imával fejezték ki tiszteletüket a hősök előtt. A szobornál a forradalom néhány fő eseményét felelevenítettük, majd visszamentünk az iskolába.

Megszakítás