Select Page

A mese elringat, átölel, álomba hajt, megnyugtat, vigasztal, szórakoztat, elrepít, szárnyakat ad…
A mesék a legkülönbözőbb élethelyzetek, problémák megjelenítői, életmodellek hordozói,… a mivoltukban az emberi megismerés egyik – a kisgyermekkorban szinte egyetlen – lehetőségét nyújtják.” (Bárdos József)
A mese mindennapos és nélkülözhetetlen eleme az iskolai tevékenységnek, fejlesztő hatását mind a tanulók, mind a pedagógusok örömmel tapasztalják. A mese a gyerekek személyiségfejlődéséhez elengedhetetlen, ezen keresztül tanulják meg a különböző élethelyzetek megoldásait, itt szereznek tapasztalatokat. A mesékben bármi megtörténhet, de pozitív a végkimenetel.
Aki látott már mesehallgató gyereket és felnőttet, annak feledhetetlen élmény, hogy a mese hallgatói egyfajta révületben élik át a hallgatott meséket. Valószínűleg nem azon merengenek, hogy vajon igazak-e a mese állításai, hanem épp annak bizonyosságában vannak, hogy ez csakis úgy történhetett, ahogy a mesemondó mondja./ Boldizsár Ildikó/
A Pompás Napok csapata így vélekedik a mese fontosságáról:
A népmese, a népi játékok és a néphagyomány további elemeinek ötvözésével szeretnénk hagyományos népi kultúránk fontos tudásanyagát biztosítani a mai gyermekek, fiatalok és felnőttek számára. Munkánk középpontjában a mesére legfogékonyabbak, az óvódás és kisiskolás korosztályok állnak, bár rengeteg tapasztaltunk van más korosztályokkal is.
Interaktív népmesei alkalmaink alapját az élőszavas mesemondás adja, amelyet népi játékok, mondókák, népdalok, néptánc és tárgyalkotás bevonásával teszünk élménydússá a gyerek„ A mesékben minden benne van: mindaz, ami volt, és mindaz, ami még lehet.”
A MAGYAR NÉPMESE NAPJÁT nagy mesélőnkre, Benedek Elekre emlékezve, a Pompás Napok által összeállított csomaggal ünnepeltük meg az alsó tagozatban. A Macskacicó magyar népmesét, megnéztük, elolvastuk, interaktívan előadtuk, jelmezekbe öltöztünk, életre keltettük az öreg király, kis királyfiak és királylányok alakját. A mesét dalokkal, mondókákkal színesítettük, minden osztály a tanulók életkorához igazítva kreatívan dolgozott. Feladatlap formájában feldolgoztuk, mesetérképet készítettünk hozzá. Színes, vidám délutánt töltöttünk a népmese világában.
A felső tagozatban Benedek Elek meséiből fejtörőt, keresztrejtvényt, totót készítettek az osztályok, izgalmas találóskérdésekre válaszoltak.
A vidám napot a kiállításunk megtekintésével zártuk, ahol a mesefán és a tablón különböző mesehősök jelentek meg.
Kiválóan szórakoztunk.

Vargáné Czap Rita

Megszakítás