Select Page

Október a rózsafüzér hónapja. Reggelente mindig más osztály imádkozza a napi tizedet az iskolarádión keresztül. Megfogalmazzuk kéréseinket és köszönetünket is a Szűzanya felé. Iskolánk egyik hagyománya, hogy meghívjuk a szülőket, nagyszülőket, együtt elmélkedjük végig a rózsafüzér titkait. Október 5-én délután zsúfolásig megtelt az első emeleti zsibongó. A nagymamák nagy szeretettel vezetik ezt az imát. Az unokák büszkék, hogy ők is be tudnak kapcsolódni. Ima közben átmelegszenek a szívek, megnyugszik a lélek, és meg is hatódunk. Idén sok más mellett azt is megköszöntük, hogy iskolánk 10 éve működik a szeretet jegyében, a szülők támogatásával. Évről évre visszatérő alkalom, amikor Egymillió Gyermek imádkozza a rózsafüzért. Idén legfőbb kérésünk a béke volt! Azok a kérések, amiért egyszerre ennyi gyermek imádkozik, nem maradhatnak meghallgatás nélkül! Október 18-án délelőtt 10 órakor az interneten keresztül kapcsolódtunk a gyöngyösi Szent Bertalan templomból közvetített imához. A titkokat átelmélkedtük, az ima révén úgy éreztük, egy végtelen hosszú lánc részei lettünk! Tudjuk, a közös imának különleges ereje van a kegyelmek kieszközléséhez. Október hátra lévő napjaiban is felhangzik reggelente a közös ima, egyre inkább érezzük, amit a katolikus népének így fogalmaz meg:” Szűz Mária szívünkben vagy.”

                                                                                                                                             Takács Edit hitoktató

Megszakítás