Select Page
Tantestületünkben már hagyománya van annak, hogy a tanév kezdete előtt Isten segítségét kérjük. Ez alkalommal Kisgyőrbe utaztunk. A Bükk takarásában meghúzódó kis falu nemcsak természeti szépségekben bővelkedik, de művészeti értékekben is. Nyaranta otthont ad egy fafaragó művészeti tábornak, az alkotók munkái ékesítik a falut.
A nap Keresztúti ájtatossággal kezdődött. Az elmélkedésekben megemlítettük a pedagógus pálya szépségeit és nehézségeit is. Kitértünk arra, hogyan segíthetjük egymást és a ránk bízottakat a kitűzött célok elérésében. Megköszöntük Istennek, hogy a 10. tanévet kezdhetjük az idén.
A lelki elmélyülést túra követte. Elsétáltunk a 13 aradi vértanú emlékére állított kopjafák mellett. Megpihentünk a Betlehem népes szoborcsoportját csodálva. Elmondtunk egy imát Petrás Mária erdélyi keramikus alkotása előtt, amely Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal az ölében.
A falut jellemző nyugalom és békesség közepette egyre magasabbra sétáltunk, míg el nem értük a kilátót. A legmagasabb pontról megcsodáltuk Isten művét, a hegyek között megbúvó falut, a színesedő lombú erdőket.
Lefelé menet elbúcsúztunk nagy királyaink szoborba faragott alakjaitól, akik őrszemként álltak az út mellett.
Testileg kipihenten, lélekben megerősödve várjuk az új tanév kihívásait!
Megszakítás