Select Page

Október hónap első felében, 8-án ünnepeljük Szűz Máriát mint országunk patrónáját. Államalapító Szent István király Nagyboldogasszony napján hazánkat Jézus Krisztus édesanyjának, Szűz Máriának oltalmába ajánlotta (1038). E felajánlást őseink nemzedékről nemzedékre adták tovább szent örökségként. Rómában a Szent Péter-bazilika altemplomában magyar művészek alkotásaival díszített kápolna is található, melyet 1980. október 8-án, negyven éve szentelt fel Szent II. János Pál pápa.

A mai napon az evangéliumban is megemlékezik az Egyház Máriáról, kit az angyal meglátogatott Názáretben, hogy közölje vele a jó hírt: „Az Úr veled van!”. Mária válasza pedig föltétel nélküli igen volt arra, hogy a Megváltó anyja legyen. S mi is tisztelettel fordulunk hozzá, mint égi Édesanyánkhoz.

 

Mindenható, örök Isten! Kérlek, őrizd meg kedves magyar hazánkat minden külső és belső veszedelemtől, és a boldogságos, mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának könyörgése által adj magyar népednek egyességet és békességet; távolíts el tőlünk minden háborúságot és tévelygést, Anyaszentegyházadnak hite szerint neked mindvégiglen bátorságos szabadsággal szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Megszakítás