Select Page
A rózsafüzér közös imádkozása mellett emlékeztünk meg a mai nap ünnepéről: a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról. Az Egyház 1854-ben mondta ki a Szűzanyáról azt a dogmát, mely szerint Jézus anyja mentes volt az eredeti bűntől.
Ennek a kijelentésnek a legvilágosabb bizonyítéka Gábor angyal köszöntése: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”. Azaz nincs benne hely a bűn számára. Máriával kezdődik az üdvösségtörténet. Világra szüli Jézust, aki minden embert üdvözíteni fog. Ő a Megváltó édesanyja, s ugyanakkor az első megváltott, aki Jézus érdemei által mentes volt a bűn árnyékától.
Ó, kegyes Szűz Mária!
(részlet)
 
Ó, kegyes Szűz Mária!
Te vagy szép tiszta rózsa.
Bűn nélkül fogantatál
Mert mennyből te adattál.
Anyádtul mikort születél,
Istentül úgy tiszteltetél,
Hogy méhében megszenteltetél,
Szeretettel épültetél.
Szűz Mária, ékes viola,
Bűnösöknek vigassága!
Megszakítás