Select Page

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Vak Bottyán János

Katolikus Műszaki és Közgazdasági

Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Intézmény neve:                Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági

Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító:                   201521

Cím:                                   3200 Gyöngyös, Than Károly u. 1.

Telefonszám:                     37/505-100

Fax:                                   37/505-108

E-mail:                               vbj@vbjnet.hu

Honlap:                              www.vbjnet.hu

Igazgató:                            Benyovszky Péter

Pályaválasztási felelős:     Kaló István

Iskolánk 2011 szeptemberétől az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik, megtartva korábbi képzési szerkezetét. Fő célkitűzésünk, hogy tanulóink az általános műveltség mellett magas színvonalú, a modern gazdaság elvárásainak megfelelő szakmai képzettséget szerezhessenek, valamint személyiségükben és lelkületükben erős, a leendő munkahelyükön és személyes életükben is sikeres emberek legyenek.  Ennek érdekében választottuk meg az oktatott szakmákat, szervezünk   tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat és sokszínű programokat.

AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI SZERKEZETE:

Kódok Ágazatok 9. évf. oszt. száma
0011 Villamosipar és elektronika 1 osztály
0012 Informatika 1 osztály
0013 Gépészet 2 osztály
0014 Közgazdaság 1 osztály

 

Középiskolai évfolyamainkon kerettanterv szerinti ágazati képzés folyik. Képzési idő: 4 év

A jogszabályban előírt kötelező érettségi vizsgát követően szakképző évfolyamunkon egy év alatt OKJ-s szakképesítést szerezhetnek diákjaink.

A hozzánk felvételt nyert tanulók angol nyelvet vagy német nyelvet tanulhatnak. Az informatika osztályban kötelező 9. évfolyamtól szakmai angol nyelv tanulása, így abban az osztályban angol nyelvet tanulnak a diákok. A többi osztályban fontosnak tartjuk, hogy az általános iskolában tanult nyelvet tanulják tovább.

Kollégiumi férőhelyet az iskola saját kollégiumában biztosítunk. Száz férőhellyel, négyágyas szobákkal állunk rendelkezésre. Koedukált kollégiumunk első szintjén lány, a második, harmadik, negyedik emeletén fiú szobák vannak kialakítva. A tanulók iskolai felkészüléséhez matematika, angol és német nyelv tantárgyakból ingyenes korrepetálási lehetőséget biztosítunk.

Villamosipar és elektronika ágazat

 

Ebbe az ágazatba azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel, hogyan épülnek fel, hogyan működnek az elektromos, elektronikus berendezések. Lehetőségük nyílik a nyomtatott áramkörgyártás megismerésére, áramkörök építésére, korszerű mérőberendezések, elektronikai szimulációs és tervezőprogramok használatára és a programozható vezérlőegységek (PLC, PIC, AVR) programozására.

Érettségi után megszerezhető szakképesítés: 54 523 02 Elektronikai technikus

Informatika ágazat

Az informatikai alapoktól kezdve a számítógép működésén át, a különböző operációs rendszerekkel és alkalmazói programcsomagjaikkal ismerkedhetnek meg diákjaink. Elsajátíthatják az adatfeldolgozás alapjait, multimédiás ismereteket szerezhetnek. Programozási nyelveket, az Interneten megjelenő dokumentumok készítésének módszereit, valamint többféle számítógép-hálózat használatát és kezelését is megtanulhatják.

Érettségi után megszerezhető szakképesítés: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

Gépészet ágazat

A hagyományos gépész szakterület mellett a legkorszerűbb technológiákkal ismerkedhetnek meg tanulóink. Jártasságot szerezhetnek az NC és CNC technikában, a CAD-CAM (számítógépes tervezés és gyártás), az FMS (rugalmas gyártórendszer) működésében, az automatika és a pneumatika területén.

Érettségi után megszerezhető szakképesítés: 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

Közgazdaság ágazat

A pénzügy, számvitel és a vállalkozások iránt érdeklődő tanulókat várjuk erre az ágazatra. A képzés során elsajátíthatják a vállalkozás beindításához, működtetéséhez, a pénzügyi folyamatok lebonyolításához szükséges ismereteket. Ügyviteli ismeretek terén a gyakorlatok során alapszintű jártasságot is szerezhetnek.

Érettségi után megszerezhető szakképesítés: 54 344 01 Pénzügyi- számviteli ügyintéző

TERVEZETT SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMAINK A 2018/2019. TANÉVBEN:

54 523 02 Elektronikai technikus

54 213 05 Szoftverfejlesztő

54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Az általános felvételi eljárás keretében központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli felvételi vizsgát tartunk.

Az írásbeli felvételi vizsga helye: Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium, (Gyöngyös, Than Károly út 1.)

Az írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. december 8.

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20. 10:00 óra
A pótló írásbeli vizsga időpontja:        2018. január 25. 14:00 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni (érvényes, szülő által aláírt orvosi igazolás szükséges).

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

Szóbeli felvételi: 2018. február 22-28 között (kiértesítés szerint).

A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkező általános műveltségét (a NAT általános iskolai követelményrendszerére épülve, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgyakból), szóbeli kifejezőkészségét, szövegértését, választott szakmájával kapcsolatos tájékozottságát vizsgáljuk, valamint beszámítjuk eddigi hitoktatáson való részvételét és vallásgyakorlását.

Az a tanuló, aki az intézmény által hirdetett matematika versenyen részt vesz, s azon 80 % vagy a feletti eredményt ér el, a szóbeli vizsga matematika – fizika részének értékelésekor megkapja az elérhető maximum pontot.

A felvételi pontok számítása:

A 7. osztályban év végén és a 8. osztályban félévkor elért eredményei alapján 25 pontot hozhat a tanuló (a pontok értéke megegyezik az osztályzatokkal, majd az összeget osztjuk kettővel) a következő tantárgyakból:

Műszaki ágazatokba történő jelentkezés esetén:
– magyar nyelv
– matematika
– történelem
– idegen nyelv

– fizika
Közgazdaság ágazatba történő jelentkezés esetén:
– magyar nyelv
– matematika
– történelem
– idegen nyelv
– irodalom
Központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelvből és matematikából azoknak a tanulóknak, akik iskolánkba jelentkeznek.

Magyar nyelv (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).
Matematika (45 perc), maximum 25 pont szerezhető (a megszerzett pontokat felezve).
A szóbeli felvételi beszélgetés során 25 pont szerezhető.
Az általános iskolából maximum 25 pont hozható (a megszerzett pontokat felezve).

Így a felvételi eljárás keretében 50+25+25=100 pont érhető el.

A tanulókat az összesen megszerzett pontjaik alapján rangsoroljuk.

A felvételi eljárás során azonos összpontszámot elért jelentkezőket a matematika írásbeli vizsgán megszerzett pontszámaik alapján rangsoroljuk tovább. Az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye vagy tartózkodási helye az iskola székhelyével megegyező, illetve azokat, akiknek sajátos helyzete ezt indokolja.

Amennyiben enyhe diszlexiával vagy diszgráfiával küzdő tanuló jelentkezik iskolánkba – szülői kérésre – az igazgató egyéni eljárásrendet alkalmazhat a Köznevelési Törvény és a szakértői vélemény alapján.

Kérjük, hogy szakértői véleménnyel rendelkező jelentkező esetében előzetesen egyeztessenek a tanulmányi igazgató helyettessel.

A felvételt nyert tanulók orvosi alkalmassági vizsgálatának időpontja: 2018. május – június (kiértesítés szerint).

A Villamosipar és elektronika ágazatban a színtévesztés kizáró ok.

Felzárkóztatás, tehetséggondozás

  1. és 12. évfolyamokon emelt szintű képzést biztosítunk magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv és szakmai tantárgyakból.

A tanulók igényei szerint bármelyik tantárgyból szervezünk felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat.

Nyílt hét: 2017. november 20-24. 8:00 és 12:00 óra között.

Kérjük, hogy a nagyobb iskolai csoportok a 37/505-102 telefonszámon jelezzék előre érkezésük tervezett időpontját.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Letölthető felvételi tájékoztató: Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Megszakítás