Select Page

Finiséhez érkezett az egyik teremtésvédelmi programunk

Isten azért adta a világot az embereknek, hogy törvényei szellemében vigyázzanak rá, óvják, és úgy adják át utódainak. – olvashatjuk a Szentírás Teremtés Könyvében.

Nekünk pedagógusoknak, rá kell mutatnunk, hogy felelősek vagyunk a Földünkért, és többet is tehetünk megóvásáért, nem adhatjuk rosszabb állapotban tovább utódainknak, mint ahogy kaptuk. Igyekezzünk tanítványainkkal megértetni, hogy miért kell rá vigyázzunk.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, személyes példáját követve, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, és máskor is,  rendszeresen részt veszünk szemétszedő akciókban.

Tanulmányi kirándulásokon a természet közelében, tapasztalat útján, irányított megfigyeléssel nevelünk.

Világnapokon vetélkedőkkel, műsorokkal, kiállításokkal, projektfeladatokkal, különféle rendezvényekkel emlékeztetünk környezeti szépségeinkre, lehetséges védelmi feladatainkra.

Komoly fejtörést okozott körünkben, hogy hogyan lehetne gyermekeinkben tovább mélyíteni a teremtésvédelemhez kötődő ismereteket, kialakítani bennük az igényt a fenntartható világunk támogatásához. S jött egy jó ötlet: minden osztály felkészül egy témából, és azt a tízórai szünetben bemutatja az iskolarádióban.

Azt tapasztaltuk, hogy sikerült összekötnünk a kellemeset a hasznossal.

Örömünkre szolgált az is, hogy az ismétlődő, záró imádságot több tanuló már együtt duruzsolta a felolvasóval.

KL

Témák

-Üvegházhatás

-Éghajlatváltozás

-Pusztuló élővilág

-Esőerdő pusztítás

-Biodiverzitás

-Energiatakarékosság otthon

-Túl nagy lábon élünk

-Természeti erőforrások kimerülése

-A fogyasztás boldogít?

-Szelektív hulladékgyűjtés

-Növekvő vízhiány és hatása

-Földünk jövője (Mi várható szemléletváltás nélkül?)

-Élelmiszerhiány

-Mit tehetnek a gyermekek környezetük megóvása érdekében?

-Hulladékcsökkentés. Lehetséges?

-Újrahasznosítás

(Nyitrainé M. Enikő összeállítása)

 

Felolvasást záró imádság:

„Uram, hálát adunk Neked a Földért, a természet minden apró, mégis csodálatos részletéért ugyanúgy, mint a hatalmas hegyekért és mélységes tengerekért. Kérlek, nyisd fel szemünk ezekre a minket körülvevő csodákra, adj szívünkbe őszinte hálát a levegőért, a vízért, a tápláló napfényért, a növényekért, állatokért, a Földért. Segíts nekünk Uram, hogy kilépjünk kényelmünk bűvköréből, és őszintén belássuk, mit tehetnénk, hogy életmódunkkal támogassuk a természet kincseinek megmaradását, add, hogy döntéseink valódi változást hozhassanak szokásainkba!”                                

(Rácz Lászlóné ajánlása)

 

Megszakítás